Vēstule Spīlbergam
Uldis Tīrons Vēstule Spīlbergam
Vietas identitāte
Ilmārs Zvirgzds Vietas identitāte
No kūrvietas līdz utopijai
Mārtiņš Vanags No kūrvietas līdz utopijai
Amerika no iekšpuses
Anita Uzulniece Amerika no iekšpuses
Bez šaubām
Mārtiņš Vanags Bez šaubām
Kļūt par cilvēku
Saruna ar Džonatanu Līru Kļūt par cilvēku
Stāvs teikuma vidū
Pēteris Cedriņš Stāvs teikuma vidū
Apvalks, kurā glabājas DNS
Ar biofiziķi Maksimu Franku-Kameņecki sarunājas Arnis Rītups Apvalks, kurā glabājas DNS
Kā tu attaisno savu eksistenci?
Ar literatūrzinātnieku Deividu Velberiju sarunājas Arnis Rītups Kā tu attaisno savu eksistenci?
Pārvietotās personas
Pauls Bankovskis Pārvietotās personas
Nobela slava un lāsts
Ieva Lešinska Nobela slava un lāsts
Likteņa varietātes
Deivids Grūbers, Silvija Nasara Likteņa varietātes
Bērnība pie dabas kājām
Ieva Lešinska Bērnība pie dabas kājām
Vējgrābšļi un morālisti
Ingrida Zemzare Vējgrābšļi un morālisti
Zārka sargs
Veņguans Huans Zārka sargs
Doktors Buda un pāris cildenu maldu
Kaspars Eihmanis Doktors Buda un pāris cildenu maldu
Marburga, Čikāga, Atēnas
Agnese Gaile-Irbe Marburga, Čikāga, Atēnas