Stasika gambīts
Svens Kuzmins Stasika gambīts
Seržants Bobiševs un tumsa
Svens Kuzmins Seržants Bobiševs un tumsa
Rēgu fizioloģijas īpatnības
Svens Kuzmins Rēgu fizioloģijas īpatnības
Audz, dēliņ, liels un netīrs
Svens Kuzmins Audz, dēliņ, liels un netīrs
Vienkāršākais ceļš uz brīvību
Svens Kuzmins Vienkāršākais ceļš uz brīvību
Ko saka iekšējā balss
Svens Kuzmins Ko saka iekšējā balss
Būt Edgaram Ozoliņam
Svens Kuzmins Būt Edgaram Ozoliņam
Sadzīves atkritumi
Svens Kuzmins Sadzīves atkritumi
Nākotne ir tipveida pupos
Ar rakstnieku un publicistu Ēriku Hānbergu sarunājas Uldis Tīrons un Svens Kuzmins Nākotne ir tipveida pupos
Spēle, pulkstenis, modinātājs
Svens Kuzmins Spēle, pulkstenis, modinātājs
Tiksli secinājumi vārdu vēstīs
Svens Kuzmins Tiksli secinājumi vārdu vēstīs
Literatūras melnstrādnieks
Ar literatūrpētnieku Ilgoni Bērsonu sarunājas Svens Kuzmins un Uldis Tīrons Literatūras melnstrādnieks
Karaoke ar Zefļiku
Svens Kuzmins Karaoke ar Zefļiku
Dadaismam labvēlīgs laiks
Svens Kuzmins Dadaismam labvēlīgs laiks
Sekot kailajam Kristum
Svens Kuzmins Sekot kailajam Kristum
Brīvā prāta privilēģijas
Svens Kuzmins Brīvā prāta privilēģijas
Revolūcija stikla būrī
Svens Kuzmins Revolūcija stikla būrī
Trampa filtrs
Svens Kuzmins Trampa filtrs
Bailes un izmisums Ziemas pilī
Svens Kuzmins Bailes un izmisums Ziemas pilī
Klusā daba ar trotilu
Svens Kuzmins Klusā daba ar trotilu