Literatūras melnstrādnieks
Ar literatūrpētnieku Ilgoni Bērsonu sarunājas Svens Kuzmins un Uldis Tīrons Literatūras melnstrādnieks
Laika nospiedumi
Ilgonis Bērsons Laika nospiedumi
Vai tikai diktors?
Ilgonis Bērsons Vai tikai diktors?
Nākotne ir tipveida pupos
Ar rakstnieku un publicistu Ēriku Hānbergu sarunājas Uldis Tīrons un Svens Kuzmins Nākotne ir tipveida pupos
Tautas Lācis
Inese Zandere Tautas Lācis
Akordeons, vijole un Vizma
saruna ar Zigurdu Elsbergu Akordeons, vijole un Vizma