Vladimira Majakovska pirmsnāves zīmīte


Visiem.

Tajā, ka mirstu, nevienu nevainojiet un, lūdzu, netenkojiet. Nelaiķim tas briesmīgi nepatika. Māmiņ, māsas un biedri, piedodiet – tas nav veids (citiem neiesaku), taču man izeju nav. Ļiļa – mīli mani. Biedri valdība, mana ģimene ir Ļiļa Brika, mamma, māsas un Veronika Polonska. Ja tu viņiem sagādāsi ciešamu dzīvi – paldies. Iesāktos dzejoļus atdodiet Brikiem, viņi tiks skaidrībā.


Kā saka –

“incidents izbeigts”,

mīlestības laiva

pret ikdienu sašķīdusi.

Esmu norēķinājies ar dzīvi,

un nav jēgas uzskaitīt

abpusējās sāpes,

bēdas

un aizvainojumus.


Laimīgu palikšanu.

Vladimirs Majakovskis

12/IV 30. g.


Biedri vappieši1, neuzskatiet mani par mazdūšīgu.

Nopietni – nekas nav līdzams.

Sveicieni.


Jermilovam pasakiet, ka žēl – noņēma lozungu, vajadzētu izvilloties līdz galam.

V. M.


Galda atvilktnē man ir 2000 rub. – ieskaitiet nodoklī.

Pārējo dabūsiet no Giza2.

V.M.


1
VAPP – Viskrievijas Proletārisko rakstnieku asociācija (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, ВАПП).

2 GIZ – KPSFR Valsts izdevniecība (Госиздат, ГИЗ), būdama “vienots valstisks drukāta vārda aparāts”, tā arī regulēja un kontrolēja visas zinātniskās un literārās biedrības, kā arī visas pārējās izdevniecības.

Raksts no Decembris 2018 žurnāla

Līdzīga lasāmviela