Banāns jums visiem
Vadims Krugļikovs Banāns jums visiem
Kaķis kā genius loci
Vadims Krugļikovs Kaķis kā genius loci
Dzert
Vadims Krugļikovs Dzert
Dažas piezīmes par vemšanas tipoloģijas jautājumu
Vadims Krugļikovs Dažas piezīmes par vemšanas tipoloģijas jautājumu
Nekad nepieviliet svešiniekus
Vadims Krugļikovs Nekad nepieviliet svešiniekus
Minimālisms – avangardisms ar Okama bārdasnazi rokās
Vadims Krugļikovs Minimālisms – avangardisms ar Okama bārdasnazi rokās
Gribas brīvība kā priekšstats
Vadims Krugļikovs Gribas brīvība kā priekšstats
Pie mums atbraucis konceptuālists
Ar konceptuālistu Vadimu Krugļikovu Maskavas naktī virtuvē pie galda runājas Uldis Tīrons Pie mums atbraucis konceptuālists