Pa tukšo
Ivars Ījabs Pa tukšo
Ideālists
Visvaldis Sarma Ideālists
Ilgas un šļupsti
Helēna Demakova Ilgas un šļupsti
Lieki vārdi
Pauls Bankovskis Lieki vārdi
Ierobežot valsts varu
intervija ar Arji Neieru Ierobežot valsts varu