RL sērfo

Pauls Bankovskis

No kurienes māksla?

No kurienes māksla?
http://art.sy
 

Līdzās dažādām citām ar vizuālajām mākslām saistītām aktivitātēm šajā vietnē ir iesākts kaut kas, ko pasākuma autori nodēvējuši par Mākslas genoma projektu. Līdzīgi kā ģenētikā dabaszinātnēs, arī Mākslas genoma projektā tā darbinieki iecerējuši no dažādu laiku un dažādu autoru mākslas darbiem izvilkt 800–1000 raksturlielumu jeb “gēnu”, kas ļautu izsekot mākslas novirzienu, mākslas darbos aplūkoto tēmu, formālo un tehnisko paņēmienu un citu elementu attīstībai un savstarpējai saistībai. Savā ziņā šī “mākslas gēnu” medīšana turpina britu evolucionista Ričarda Dokinsa ieviesto “mēmu” jeb ideju “gēnu” meklēšanu. Saskaņā ar Dokinsa pārliecību, mēmi, līdzīgi fiziskajā pasaulē sastopamajiem gēniem, cīnās savā starpā. Rezultātā uzvar, izdzīvo un tālāk pavairojas tikai stiprākie – sākot ar riteņa ideju un beidzot ar internetos plaši populārajiem “lolkaķiem”. Mākslas genoma projekts varētu būt savdabīgs mēģinājums uz mākslas vēsturi palūkoties dabiskās izlases mērcē.