Documenta

VDK savervētā aģenta anketa

Aģents tiek uzskatīts par savervētu, kad valsts drošības orgāniem ir pamats uzskatīt, ka ar vervējamo izveidotas ciešas un stabilas attiecības un ka tas pildīs drošības orgānu uzdevumus. Pēc savervēšanas par jauno pretizlūkošanas aģentu tiek ieviestas aģenta personīgā lieta un darba lieta, noformēta uzskaites kartīte (forma F3) un tas tiek iegrāmatots īpašā reģistrācijas žurnālā. Aģenta anketa ir pirmais dokuments, kas tiek ievietots personīgajā lietā. Anketas informācija indeksēta, lai to varētu izmantot automatizētai statistiskai datu apstrādei.

SLEPENI

Vajadzīgo pasvītrot, trūkstošo ierakstīt

Ierobežojuma

indekss


ANKETA nr. 08727

VDK aģentam no padomju pilsoņu un citu PSRS pastāvīgi dzīvojošu personu vidus


1. nodaļa. Vispārīgas ziņas, ziņas par savervēšanu


1. Pseidonīms ___________________________2. Lietas nr. ____________.

3. Uztur kontaktus ar___________________________________ (Latvijas PSR VDK apakšnodaļa)

4. Oper. darbinieka uzvārds _________________________________________________________.

5. Kategorija: (1) aģents, (2) rezidents, (3) ________________________________.

6. Kādā sakarā uzņemti kontakti: (1) no jauna savervēts, (2) atjaunoti kontakti kā ar agrāk izslēgtu, (3) pārņemts no cita orgāna _________________________________________ (norādīt orgānu), (4) pārcelts no aģentūras citas kategorijas ___________________________________________.

7. Kontaktu atjaunošanas datums (pārņemšanai no cita orgāna, pārcelšanai no citas kategorijas)

___________________________________________________________.

8. Vervēšanas pamats: (1) idejiski politisks, (2) ar kompromitējošiem materiāliem, (3) materiāla vai cita ieinteresētība _____________________________________.

9. Aģentu savervējusī apakšnodaļa (orgāns) _____________________________.

10. Savervēšanas datums ____________________________________________.

11. Savervēšanas vieta: (1) viesnīca, (2) aģenta darba kabinets, (3) oper. darbinieka kabinets objektā, (4) kadru daļa, (5) pirmā nodaļa, (6) milicijas nodaļa, (7) raj. kara komisariāts, (8) aģenta dzīvoklis, (9) konspiratīvais dzīvoklis, (0) _____________________.

12. Savervēšanas galvenais mērķis: (1) iefiltrēšanās ienaidnieka izlūkošanas un pretizlūkošanas orgānos; (2) iefiltrēšanās ārzemju pretpadomju nacionālistiskās organizācijās; (3) par PSRS kaitējošu darbību aizdomās turamu PSRS iebraukušu ārzemnieku atklāšana, pārbaude un izstrāde; (4) par Dzimtenes nodevību aizdomās turamu padomju pilsoņu atklāšana, pārbaude un izstrāde; (5) valsts noziedznieku, nelegālu aģentu atklāšana un meklēšana; (6) valsts robežas apsardzības nodrošināšana; (7) padomju pilsoņu pa tūrisma kanālu īstenoto ārzemju braucienu pretizlūkošanas nodrošinājums; (8) par kontrabandu, valūtas noteikumu pārkāpšanu aizdomās turamu padomju pilsoņu atklāšana, pārbaude un izstrāde; (9) valsts noslēpumu aizsardzības nodrošināšana; (10) terora, diversijas nodomus izsakošu padomju pilsoņu atklāšana, pārbaude un izstrāde; (11) par kaitniecību, sociālistiskā īpašuma izlaupīšanu lielos apmēros aizdomās turamu padomju pilsoņu atklāšana, pārbaude un izstrāde; (12) “ĀN”1 priekšnoteikumu pamanīšana rūpniecības, transporta, sakaru objektos; (13) tālbraucēju un zivsaimniecības flotes kuģu ekipāžu pretizlūkošanas nodrošināšana; (14) latviešu buržuāzisko nacionālistu atklāšana un naidīgās darbības pārtraukšana; (15) par dalību pretpadomju organizācijās, uz ĪBVN2 izdarīšanu vērstu organizētu darbību aizdomās turamu padomju pilsoņu atklāšana, pārbaude un izstrāde; (16) par pretpadomju aģitāciju un propagandu aizdomās turamu padomju pilsoņu atklāšana, pārbaude un izstrāde; (17) naidīgas darbības radošās inteliģences vidē atklāšana un novēršana; (18) naidīgas ienaidnieka darbības jaunatnes vidū atklāšana un novēršana; (19) pretizlūkošanas darbs pie personām, kuras izcieš sodu par SBVN; (20) ebreju buržuāzisko nacionālistu naidīgās darbības atklāšana un novēršana; (21) baznīcas kalpu un sektantu naidīgās darbības atklāšana un novēršana; (22) direktīvais darbs; (23) ________________________.

13 Sadarboties piekritis: (1) labprāt, (2) svārstījies, (3) pēc ilgas pārliecināšanas, (4) ____________.

14. Vervējot izvirzījis noteikumus: (1) nepiešķirt pseidonīmu, (2) neparakstīties, (3) neiesniegt ziņas rakstiski, (4) nestrādāt ar personu, kuras apstrādāšanai ticis vervēts, (5) nestrādāt ar ebreju tautības personām, (6) nestrādāt ar citas tautības personām ____________________, (7) nestrādāt ar personām no noteiktas vides ____________________, (8) nesatikties konspiratīvos dzīvokļos, (9) __________________________________________________.

Veidlapa nr. 1Lai turpinātu lasīt šo rakstu, lūdzu, pieslēdzies vai reģistrējies

Raksts no Marts 2018 žurnāla

Līdzīga lasāmviela