Pieļāvuma valdzinājums: daiļliteratūras aizstāvībai
Zeidija Smita Pieļāvuma valdzinājums: daiļliteratūras aizstāvībai
Cilvēks pret līķi
Zeidija Smita Cilvēks pret līķi
Sekot kailajam Kristum
Svens Kuzmins Sekot kailajam Kristum
Kāpēc?
Džeimss Vuds Kāpēc?