Metafizisko idiotu mācība
Svens Kuzmins Metafizisko idiotu mācība
Vēstures īlens
Valdis Ābols Vēstures īlens
Attiecības pāri valstīm
Ar "Новая газета" galveno redaktoru Dmitriju Muratovu sarunājas Uldis Tīrons Attiecības pāri valstīm
Jušanās savā sievietes ādā
Dīrdra Makloskija Jušanās savā sievietes ādā
Par ekspertiem
Aigars Štokenbergs Par ekspertiem
Pekinas klusais telefons
Elizabete Pizani Pekinas klusais telefons
Tieksme būt augšā
Sauna ar Cēzaru Pelli Tieksme būt augšā
Alberts Sābris nevis Mozus Iciksons
Franks Gordons Alberts Sābris nevis Mozus Iciksons
Biedrs dzīvnieks
Artis Svece Biedrs dzīvnieks