Pelēcīguma bauda
Inga Šteimane Pelēcīguma bauda
Melanholijas paškustība
Inga Šteimane Melanholijas paškustība
Tūlīt viss kļūs skaidrs
Ivars Drulle Tūlīt viss kļūs skaidrs
Būt nolaupītam
Viktors Freibergs Būt nolaupītam