Rīgas vajadzības
Gvido Straube Rīgas vajadzības
Vidzemes Ciāna – latviešu elites kalve
Sarunājas vēsturnieki Dr. hist. Gvido Straube, Dr. hist. Jānis Šiliņš, Mg. theol. Reinis Norkārkls, Dr. hist. Gundars Ceipe un Agnese Irbe. Vidzemes Ciāna – latviešu elites kalve
Vēsture bez sūdzēšanās un taisnošanās
Pēteris Bankovskis Vēsture bez sūdzēšanās un taisnošanās