Toms Venclova "Skaldnētais gaiss"
Uldis Tīrons Toms Venclova "Skaldnētais gaiss"
Toms Venclova "Baltuma negatīvs"
Uldis Tīrons Toms Venclova "Baltuma negatīvs"
Ienest siltumu bezjēdzīgā ainavā
Ar dzejnieku Tomu Venclovu sarunājas Uldis Tīrons Ienest siltumu bezjēdzīgā ainavā
Par Brodska trim pēdējiem mēnešiem Padomju Savienībā
Toms Venclova Par Brodska trim pēdējiem mēnešiem Padomju Savienībā