Taivanas bīstamais vilinājums
Arnis Altens, autora foto Taivanas bīstamais vilinājums
Sarunas, mainoties gadalaikiem
Arnis Altens Sarunas, mainoties gadalaikiem
Vai jūs aizkustināja Amerikāņu skaistums?
Sagatavoja A. A. Vai jūs aizkustināja Amerikāņu skaistums?
Bostonas čemurs
Saruna par izglītību Bostonas čemurs