Tā nav izpirkuma maksa, tas ir tavs ieguldījums mūsu karā
Pāvels Kanigins Tā nav izpirkuma maksa, tas ir tavs ieguldījums mūsu karā