Hieronima pieskāriens

wdl.org/en/item/20150/view/1/4

Vispasaules digitālā bibliotēka ir projekts, kuru ar UNESCO atbalstu īsteno ASV Kongresa bibliotēka un kurā līdzdarbojas arhīvi bibliotēkas, muzeji, izglītības iestādes un starptautiskas organizācijas no visas pasaules. Projekta mērķis ir internetā padarīt bez maksas pieejamus nozīmīgākos dažādu valstu un kultūru rakstu pieminekļus. Viens no tādiem nenoliedzami ir arī Codex Amiatinus – senākais pilna latīņu Vulgātas (no latīņu Vulgata versio – “vispārpieņemtā versija”) Bībeles teksta manuskripts. Uzskata, ka tā ir visprecīzākā svētā Hieronima (347–420) veiktā Bībeles tulkojuma versija, un to savai 15 gadus tapušajai Vulgātas teksta redakcijai 16. gadsimta beigās izmantojis pāvests Siksts V. Grāmata, ko uzskata par vienu no nozīmīgākajiem rokrakstiem visā pasaulē, līdz mūsu dienām saglabājusies Medicea Laurenziana bibliotēkā Florencē, kur tā nonāca 1782. gadā. Angļu benediktiešu mūks Bede Cienījamais (673–735) rakstījis, ka viņa skolotājs benediktiešu mūks Čēolfrits (642–716) Vērmutas un Džarovas klostera skriptorijā pasūtinājis trīs Bībeles eksemplārus. Tie tikuši pārrakstīti no nu jau zudušā 6. gadsimta Codex Grandior, darbu veikuši septiņi pārrakstītāji, viens grāmatas eksemplārs kā dāvana aizvests pāvestam Grēgorijam II un, visticamāk, tāpēc arī saglabājies. Manuskriptā ir divas krāšņas ilustrācijas: vienā atainots Kristus savā godībā, bet otrā – Vecās Derības pravietis Ezra ar manuskriptu klēpī. Šis attēls ir viens no senākajiem grāmatplaukta un grāmatu iesējuma atainojumiem Rietumu pasaulē.

Raksts no Marts 2019 žurnāla