Ilmārs Šlāpins

Semjons Haņins "Ne tā"


Semjons Haņins

Ne tā

Orbīta, 2019


Grāmata kā drosmīgs un negaidīts solis: Haņina dzejoļi, kas jau tikuši izdoti un atdzejoti, ir atdzejoti un izdoti no jauna, taču tas nav noticis ne zero waste kustības ietvaros, nedz piepelnīšanās nolūkos mēģinot iesmērēt lasītājam vēlreiz to pašu, cerot, ka gan jau nepamanīs. Iemesls bijis, no vienas puses, nejaušs, no otras – cēls un iedvesmojošs. Ilmārs Zvirgzds atelpas brīdī starp “Eposa par Gilgamešu” tulkošanas sesijām sācis atdzejot pa vienam Haņina dzejolim, lai pierādītu (vispirms jau pats sev), ka var savādāk un, iespējams, labāk. Pirms pāris gadiem 13 dzejnieki ar dažādiem panākumiem un atšķirīgiem rezultātiem piedalījušies apgāda Neputns samta sērijas bilingvālā krājuma “Bet ne ar to” tapšanā, un lasītājs tagad var ciniski un bezkaislīgi salīdzināt vairākas tulkojuma versijas. Zvirgzds, nebūdams dzejnieks (lai gan kā mēs to varam apgalvot?), ir centies panākt iespējami precīzāku un tīrāku Haņina teksta versiju, izvairoties no citu tulkotāju pieļautām liekvārdības kļūdām, kas dzejā jo īpaši mēdz ienest nevajadzīgus un oriģinālā neeksistējošus elementus.

Raksts no Augusts 2019 žurnāla