Ilmārs Šlāpins

Aleksandrs Pjatigorskis "Budisma domas filozofija"


Aleksandrs Pjatigorskis

Budisma domas filozofija

KoLibri, 2020


Grāmata, ko Londonas Universitātes pasniedzējs Aleksandrs Pjatigorskis uzrakstīja 1984. gadā, nu beidzot iztulkota krieviski un izdota kā pierādījums tam, ka viņa unikālā pieeja budoloģijai kā zinātniskai disciplīnai (ko līdzīgu budisma loģikas izpētē ieviesa Fjodors Ščerbatskis) savienojumā ar neviltotu un nepārejošu interesi par cilvēka domāšanas jeb, pareizāk sakot, domas pētniecību joprojām dara šo tekstu aktuālu un mūsdienīgu. Daudzās tabulas, skrupulozās atsauces un terminoloģiskā precizitāte ļauj arī mums izmantot šo grāmatu kā metodoloģisku instrumentu. Atšķirībā no Pjatigorska lekcijām un sarunām, kas aizrāva un iedvesmoja ar kategorismu, domas oriģinalitāti un pārliecību par savu patiesību tur, kur šādai pārliecībai ir vieta, un šaubām tur, kur vieta ir šaubām, grāmatā atrodamās tēzes ir sausas, pat dekadentiski atturīgas, taču, gluži kā vectēva bēniņos atrasts logaritmiskais lineāls, tās satur bezgalīgu jaunu ideju un meklējumu potenciālu. Jo, kā teica Jesaja Berlins, rekomendējot Pjatigorski darbam Londonas Universitātē: “Viņš ir vienkārši ģēnijs!”

Raksts no Septembris 2020 žurnāla