Zaporižjas kozaku atbilde turku sultānam, ap 1675. gadu
Iļļa Repins. “Zaporižjas kozaki raksta vēstuli turku sultānam”, eļļas glezna, 358 × 203 cm, 1891, fragments

Zaporižjas kozaku atbilde turku sultānam, ap 1675. gadu

Я, султан и владыка Блистательной Порты, сын Ибрагима I, брат Солнца и Луны, внук и наместник Бога на земле, властелин царств Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властитель над властелинами, несравненный рыцарь, никем не победимый воин, владетель древа жизни, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежда и утешитель мусульман, устрашитель и великий защитник христиан, повелеваю вам, запорожские казаки, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставлять беспокоиться.


Мехмед IV


Ти, султан, чорт турецкий, i проклятого чорта сын і брат, самого Люцеферя секретарь. Якiй ты в чорта лыцарь, коли голою сракою їжака не вбъешь?! Чорт ты , высрана твоя морда. Hе будешь ты, сукiн сын, сынiв христыянських пiд собой маты, твойого вiйска мы не боiмося, землею i водою будем биться з тобою,враже ты розпроклятый сыну ! Распронойоб твою мать! Вавилоньский ты жихась, Макэдоньскый колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого и Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецкий кат, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида онук, а нашего хуя крюк. Свиняча ты морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб,ну и мать твою йоб. От так тобi запорожцi видказали, плюгавче. Не будешь ти i свиней христiанских пасти. Теперь кончаемо, бо числа не знаемо i календаря не маемо, мiсяц у небi, год у кнызи, а день такий у нас, який i у вас, за це поцилуй за цэ в сраку нас!..


Пiдписали: Кошевой атаман Иван Сирко Зо всiм кошем Запорожськiм


Es, Augstās Portas1 sultāns un valdnieks, Ibrahima I dēls, Saules un Mēness brālis, Dieva mazdēls un vietnieks virs zemes, Maķedonijas, Bābeles, Jeruzālemes, Lielās un Mazās Ēģiptes zemju valdītājs, ķēniņu ķēniņš, valdnieku valdnieks, nesalīdzināmais bruņinieks, neviena nepārspētais karotājs, dzīvības koka turētājs, nepiekāpīgais Kristus kapa sargātājs, paša Dieva pilnvarnieks, musulmaņu cerība un mierinājums, kristiešu bieds un dižais aizstāvis, pavēlu jums, Zaporožjes kazaki, padoties man labprātīgi un bez kādas pretošanās un mani ar saviem sirojumiem lieki netraucēt.


Mehmeds IV


Tu, sultān, turku sātan un sasodītā velna dēls un brāli, paša Lucipera sekretār. Kas tu, pie joda, par bruņuvīru, ja ar pliku dirsu nieka ezi tev nenosist!? Velna dirsasģīmis gatavais. Nebūs tev, kuņas dēls, kristiešu dēlus zem sevis turēt, tava karapulka mēs nebīstamies. Uz zemes un ūdens ar tevi kausimies, naidinieka tu nolādēts dēls! Pistin pist tavu māti! Bābeles tu ķēkša, Maķedonijas ratupakaļa, Jeruzālemes pūslis, Aleksandrijas kazujāklis, Lielās un Mazās Ēģiptes cūkužāklis, armēņu grāpslis, tatāru ūksts, Kameņecas bende, vispasaules un apakšsaules āmeklis, paša nelabā dirsas kverplis, mūsējā pimpja līksts. Cūkas tu purns, klepera gurns, miesnieka suns, nekristīts pauri, tavu māti pist cauri. Lūk, tā tev aizkrācieši atbildēja, pretekli. Nebūs tev ne kristiešu cūkas ganīt. Tagad nobeidzam, jo datuma nezinām un kalendāra neturam, gads grāmatā, bet diena tāda mums, kāda ij jums, par to nobučo pakaļu mums!...


Parakstījis koša atamans Ivans Sirko ar visu Zaporižjas nometni


No senukraiņu un krievu valodas tulkojis Māris Salējs


1
Augstā Porta (no osmaņu turku Bāb-ı Ālī) – Osmaņu impērijas valdības oficiālais nosaukums diplomātiskajās attiecībās.

Raksts no Marts 2022 žurnāla

Līdzīga lasāmviela