Zinātnes pasaulē

Dažādie doktoru aspekti

Pētījumu temati, kas piesaistījuši Latvijas augstskolu zinātnieku interesi 2012.-2016. gadā.

Abiotisko un biotisko faktoru ietekme uz zirnekļu sabiedrībām piekrastes biotopos.

Ar kaltēta topinambūra (Helianthus tuberosus L.) pulveri bagātināti miltu konditorejas izstrādājumi.

Ar stronciju un fluoru aizvietota kalcija deficītā hidroksilapatīta sintēze un pielietojums zobu emaljas remineralizācijā.

Atskaņotājmākslinieka un pedagoga identitāšu integrācija mūzikas instrumentu spēles studentu pedagoģiskajā darbībā.

Augstskolas docētāju studentu uztvertās epistēmiskās autoritātes satura modelis.

Bērna tēla sociālo transformāciju atspoguļojums bērnistabā.

Bibliotēka 2.0 un Google paaudze: aktoru mijiedarbības iespējas mūsdienās.

Citokīnu un adhēzijas molekulu koncentrācijas serumā kā endotēlija disfunkcijas pakāpes rādītāji.

Datu ieguve no reālās pasaules objektiem.

Dažādu sirds elektrostimulācijas metožu salīdzinājums pacientiem ar sirds mazspēju un pastāvīgu priekškambaru mirgošanu.

Duālās karjeras pāri - ekspatriantu laulāto karjeras atbalsta novērtējums.

Fenilketonūrijas un hiperfenilalaninēmijas molekulāri ģenētisko pamatu izpēte Latvijā.

Intelekts, stresa pārvarēšana un psiholoģiskās aizsardzības mehānismi bezdarbniekiem.

Intelektuālā elektrotransporta vadības sistēmu sarakstu problēmu modelēšana neparedzētos gadījumos.

Kuģa vraka aizvākšanas tiesības zemūdens kultūras mantojuma aizsardzības kontekstā.

Latvijas nelegālā bezakcīzes alkohola aprite.

Lelle kā fenomens Latvijas tradicionālajā un mūsdienu kultūrā.

Lokālās struktūras relaksācijas pētījumi nanomateriālos.

Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz spēka izpausmēm.

Mērs un integrālis ar L-nestriktām vērtībām.

Miesiskās patības ģenealoģija. Miesas eksistenciāli hermeneitiskie un ētiskie aspekti.

Morfoloģiskās izmaiņas vēdera aortas aneirismas proksimālā kakliņā pēc vēdera aortas infrarenālās aneirismas endovaskulārās ārstēšanas ar balondilatējamo aneirismas maisā fiksēto stenta protēzi.

Motivācija Vācijas viesnīcu nozarē ar emocionāli intelektuālas vadības palīdzību.

Nestrikta meklēšana spēļu kokos.

Patērētāju rīcība tirgū uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas kontekstā.

Pārtikas izšķērdēšana Latvijas mājsaimniecībās ēšanas paradumu kontekstā.

Pētījums par maizes rauga Saccharomyces cerevisiae sausuma stresa izturību.

Skolēnu klavierspēles apguve aksioloģiskās pieejas kontekstā.

Solvātu sorbcijas modeļa efektivitātes izpēte gradienta režīmā apgrieztās fāzes šķidruma hromatogrāfijas metodes izstrādei un optimizācijai.

Svešu un viltotu maksājumu karšu izmantošanas izmeklēšana: teorētiskie un metodiskie aspekti.

Temporomandibulārās locītavas un apakšžokļa novērtējums konusa stara datortomogrāfijas attēlā pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām.

Tiesības sevi neapsūdzēt kriminālprocesā.

Tumšajos starpzvaigžņu gāzu–putekļu miglājos esošo putekļu ietekme uz šo miglāju ķīmisko sastāvu.

Uz ekvivalences attiecībām balstīta nestriktu struktūru agregācija.

Uzbekistānas mājsaimniecību ietaupījumu plānošana.

Vardarbība pret bērniem ģimenē Vecajā Derībā.

Virsmas slapināšanas regulēšanas metode ar ultravioleto starojumu polimetilakrilāta acu protēzēm.

Vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas individualizācija svarbumbu sportā.

Raksts no Oktobris 2017 žurnāla

Līdzīga lasāmviela