Valērija Porohova

Jēgas ceļvedis

“Korāns latviski nemaz nav Korāns. Korāns ir tikai oriģinālā - arābu valodā. Korāns ir Dieva vārdi, kuri nosūtīti pēdējam pravietim Muhamedam (Lai viņam miers un Dieva svētība) 23 gadu laikā. [..] Korāns ir Dieva uzruna visai cilvēcei arābu valodā, ko Dievs ir apsolījis nosargāt no izmaiņām, pievienojumiem un iztrūkumiem. Mēs redzam, ka Dievs savu solījumu tur, jo, atšķirībā no Bībeles tekstiem, musulmaņiem ir oriģinālais Dieva vēstījums."

Brālis Ahmeds, “Kultūras forums", 2007. gada 12.-18. janvāris

Korāna tulkojumu nevar saukt par Korānu, jo Korāns patiešām ir lejupsūtīts tikai arābiski. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka Korāna vārsmu (āju) struktūra un jēdzieniskā nozīme ir tik pilnīga, savdabīga un daudzpusīga, ka nav iztulkojama vārds vārdā, ir iespējams tikai Rakstu jēgas tulkojums, tādēļ, piemēram, angļu akadēmiskais Korāna tulkojums nosaukts “Skaidrotais Korāns” (The Qur’an Interpreted) un arī es savu tulkojumu krieviski esmu nosaukusi “Korāns. Jēgu tulkojums” (Коран. Перевод смыслов и комментарий. Москва: РИПОЛ классик; 2005 - 1425 по Хиджре). Bet par Korānu es to saucu tādēļ, ka blakus manam tulkojumam iespiests arī Korāna arābu teksts. Starp citu, savulaik izcilais krievu arābists akadēmiķis Ignātijs Krackovskis neļāva iespiest savu lieliski izpildīto Korāna tulkojumu ar virsrakstu “Korāns”.

No otras puses, man šķiet absurda pozīcija, ka Korāns nebūtu jātulko citās valodās, un, lai to lasītu, jāmācās arābu valoda. Šādu viedokli bieži pauž pat ļoti cienījami musulmaņu garīdznieki. Bet kā gan Kunga mācība lai iekļūst ļaužu dvēselēs, ja ne caur valodu, kurā viņi domā, sarunājas, raksta? Pie tam jāņem vērā, ka Rakstu arābu valoda nav tā pati valoda, kuru māca laicīgajās skolās. Lielākā daļa pašu arābu nesaprot Korāna valodu, bet Korānu lasa paralēli ar tafsīriem, tas ir, izvērstiem Korāna skaidrojumiem, ko sastādījuši labākie islāma pētnieki daudzu gadsimtu gaitā. Pateicoties valodai, iespējams izdzirdēt Korāna arābu valodas brīnišķīgo poētiskumu, neatkārtojamo āju skanēšanas melodiju, bet būtu bezatbildīgi ierobežot Kunga patiesības izzināšanu ar valodiskām barjerām, atsakoties no mērķa - dot cilvēkam mācību, pēc kuras viņam vadīties, un to nav iespējams izdarīt, vienkārši skandējot Korāna vārsmas. Allāhs zina visas valodas, bet uzklausa tikai patiesu vēršanos pie viņa. Pie tam par to teikts pašā korāniskajā tekstā, ka nav jāsteidzas atkārtot Korāna atklāsmes, bet gan tās jāskaidro un jāsaprot (75. sūra, 16.-19. zīme). Bet tā kā vienīgais Rakstu mērķis ir būt cilvēkiem par vadlīniju, lai pilnībā pārdomātu tajos dotos baušļus, tad tieši jēgas nodošana, bez šaubām, ir galvenais tulkojuma vērtējuma kritērijs.

Un cilvēks var pieņemt un izmantot par ceļvedi tikai to, ko ir sapratis, tikai to, kā jēgu viņš ir sasniedzis. Pašreiz tiek uzskatīts, ka ir atminēti kādi 15 - 20 % korāniskā vēstījuma jēgas, tas nozīmē, ka tā ir filoloģiski, zinātniski argumentēta un uztverama jebkurā valodā, jebkurā tulkojumā. Saprast pārējo vēl ir priekšā. Pirms revolūcijas bija tāds islāmists barons Vasilijs Rozens, un viņš, piemēram, ieteica Sanktpēterburgas Imperatora universitātes profesoram Vladimiram Solovjovam lasīt Korānu vāciski, teikdams, ka krieviski nav Korāna tulkojuma, lai gan tobrīd bija 7 (!) šādi tulkojumi. Barons Rozens uzskatīja, ka tie ir tik nepareizi, ka nevar tikt uzskatīti par tulkojumiem. Tobrīd barons Rozens nezināja, ka drīz Korānu virtuozi pārtulkos angliski Abdulla Jūsufs Alī, indietis, musulmanis, ļoti bagāta cilvēka dēls - viņš tulkoja Korānu 40 gadus.

Labs angļu tulkojums ir arī lordam Arturam Ārberijam, un minētajos tulkojumos tieši ir izteikta tā jēga, kuru vairs nevar pārprast.

Valērija Porohova ir Krievijas dabaszinātņu akadēmijas akadēmiķe,
Korāna tulkotāja krievu valodā

Raksts no Februāris, 2007 žurnāla