Dao  un dzīvokļa iekārtošanas māksla

Ilmārs Šlāpins

Dao un dzīvokļa iekārtošanas māksla

Viss sākās pirms 4950 gadiem Huanhe upes mālainajos krastos, kad ķīniešu pirmās atmodas nopelniem bagātais darbinieks Fu Sji pamanīja pūķi, kas, izlīdis no dūņām, gozējās saulītē ar īpašu vēstījumu azotē. Citā versijā tas bijis milzīgs un neaprakstāmi vecs bruņurupucis, kura bruņas, laika zoba drupinātas, bija ieplaisājušas un veidoja astoņas trigrammas. Īstajā laikā un īstajā vietā atradās īstais cilvēks, kas spēja neparasto notikumu fiksēt. Bet visa turpmākā cilvēces attīstības gaita nebija nekas cits, kā šo trigrammu un no tām atvasināto heksagrammu kombināciju interpretācija. Praktiski jau toreiz tika likti pamati mistisku noslēpumu apvītai zinātnei, kas māca, kā pareizi iekārtot telpu sev apkārt. Sākumam pietiek ar divām lietām, kas nosaka, kāds tad būs jūsu dzīvoklis, šīs lietas ir vējš un ūdens, jeb ķīniešu valodā — Fenšui.

Dao radījis vienu.

No viena divejādība cēlusies.

Divejādība radījusi trejādību.

Bet trejādība radījusi visas dzīvās būtnes.

                                   Daodedzin

Vējš, kas pūš no ziemeļiem, noteica pirmo svarīgāko likumu: māja jāceļ ar skatu uz dienvidiem, ideālā gadījumā — kalna dienvidu nogāzē, logus un durvis pavēršot pret upi vai ezeru. Aktīvā vēja enerģija Jan, saskaroties ar pasīvo ūdens enerģiju Iņ, rada vislabvēlīgākos apstākļus jaukai dzīvošanai un Ci enerģijas riņķošanai. Taču ar to vien nepietiek. Cenšoties iekārtot savu mitekli aizvien labāk un labāk, senie ķīnieši pievērsās daudzu un sarežģītu papildnosacījumu izpētei. Šodien pastāv vismaz trīs atsevišķas Fenšui skolas. Viena uzsver apkārtējās ainavas un atsevišķu detaļu formas nozīmi, otra — novietojuma un debespušu ietekmi, bet trešā izmanto telpas shematisko sadalījumu. Ideālas formulas nav, ir tikai dažādu paņēmienu kopums, kas ļauj vairāk vai mazāk novērst šīs nejaukās pasaules trūkumus. Lai arī Fenšui meistari savā darbā izmanto astroloģiskus, ģeomantiskus, filozofiskus un mitoloģiskus priekšstatus, šai praksei nav tieša sakara ar reliģiju. Budisti Fenšui uzskata par māņticību un pat aizliedz mūkiem pievērst tai uzmanību, taču tā ir viņu darīšana. Rietumu kultūras nedienu nomāktais cilvēks šajā ziņā ir bijis daudz pateicīgāks praktizētājs, un 21. gadsimta sākumā dzīvokļa vai ofisa iekārtošana aizvien biežāk notiek, izmantojot Fenšui institūtu sertificēto speciālistu palīdzību. Ja arī jūs naktīs slikti guļat, darbā jūtaties nomākts, bet, mājup nākot, izjūtat riebumu, iespējams, vaina meklējama kāda vienkārša principa neievērošanā.

mÜja3

Reiz Konfūcijs iznāca no meža un ieraudzīja kup­rai­ni, kas ķēra cikādes tik veikli, gluži kā uzlasī­dams tās no zemes.

— Vai tiešām tu esi tik meistarīgs? Vai arī tev ir savs Ceļš? — pajautāja Konfūcijs.

— Man ir savs Ceļš, — atbildēja kuprainis. — Piek­tajā mēnesnīcā, kad sākas cikādu medību laiks, es lieku uz savas nūjas gala bumbiņas. Ja es spēšu uzlikt vienu uz otras divas bumbiņas, daudz cikādu no manis neaizmuks. Ja man izdosies uzlikt trīs bumbiņas, es nenoķeršu vienu no desmit, bet ja es spēšu noturēt piecas bumbiņas, noķeršu visas bez pūlēm. Es stāvu kā vecs celms, rokas turu kā nokaltušus zarus. Un visā plašajā pasaulē, visu lietu biezoknī mani interesē vienīgi spārnotās cikādes.

Džuandzi

Pirmkārt, nekad neizvēlieties māju, kas atrodas ielas T veida krustojuma galā, jo tad būsiet pakļauts nemitīgiem negatīvās enerģijas sitieniem. Necentieties pārsteigt apkārtējos, izvēloties māju, kuras forma ir neparasta. Trijstūrveida, apaļās, neregulārās, lauztās un tornīšiem rotātās ēkās vienmēr pietrūks tā vai cita dzīves aspekta. Nedzīvojiet kapsētu, atkritumu izgāztuvju un pussabrukušu graustu tuvumā — tas gluži vienkārši ir nepatīkami. Kā jau teikts, vislabākās ir mājas, kuru ieeja vērsta uz dienvidiem, forma līdzinās kvadrātam, bet tuvumā ir daudz koku un zaļumu.

Otrkārt, lai pareizi ieplānotu dzīvokļa stratēģisko punktu iz­vietojumu, jums būs nepieciešams izvēlēties vienu no divām skolām. Kompasa skola izmanto īpašu ierīci Lo P’an, bet shematiskā skola — matricu, kas tiek saukta par Ba Gua (1. zīmējums). Te sākas pirmās problēmas, jo dažos gadījumos šo skolu principi noved pie diametrāli pretējiem secinājumiem. Astoņu trigrammu ietekmē esošās cilvēka dzīves sfēras var būt vairāk vai mazāk piemērotas tam vai citam dzīvokļa sektoram. Svarīga ir arī secība, kādā dzīvoklis tiek pārstaigāts. Pirmā — ziemeļos esošā ūdens elementa sfēra Kaņ (2. zīmējums) ir saistīta ar nāvi un attīrīšanos no visa sliktā. Šeit, starp citu, vislabāk novietot vannas istabu, tualeti. Otrā — dienvidrietumu sfēra Kuņ ir zemes elementa pārraudzībā, to simbolizē kalni un ilga mūža vēlējumi. Trešā — austrumos esošā koka elementa sfēra Čeņ dod veselību. Ceturtā — koka elementa augšupejošā Suņ sfēra ir dienvidaustrumos. Piektā — centrs. Sestā — ziemeļrietumu metāla lejupejošā Cjaņ sfēra. Septītā — rietumu metāla sfēra Tuj, kas saistīta ar naudu. Astotā — ziemeļaustrumu zemes elementa sfēra Keņ ir mājas garu pulcēšanās vieta. Devītā — dienvidu uguns sfēra Ļi ir galvenā vieta dzīvoklī, kur notiek viss svarīgākais.

1. zīmējums 1. zīmējums
2. zīmējums 2. zīmējums

Tālākais ir atkarīgs no tā, kurā pusē ir ieejas durvis. Ba Gua matrica tiek novietota tā, lai ieeja atrastos apakšā, karjeras zonā (3. zīmējums). Tieši pretī — pašā augšā atrodas slavas vai reputācijas zona. Tālākajā labajā stūrī — laulības zona, kur būtu jāatrodas vecāku guļamistabai. Pa labi — bērnu zona, tātad, bērnistaba. Tuvākais labais stūris — skolotāju jeb palīgu zona, piemērota vieta altārim. Tuvākais kreisais stūris — zināšanu zona, ierīkojiet tur bibliotēku. Pa kreisi — ģimenes zona, vieta, kur vislabāk ir pulcēties visiem kopā. Tālākais kreisais stūris ir bagātības un spēka zona. Nav slikti, ja tur atrodas virtuve vai darbnīca.

3. zīmejums 3. zīmejums

Un tagad sākas sarežģītākais posms — uzliekot vienu shēmu uz otras, jūs varat redzēt, kādas iespējas jūsu dzīvoklis piedāvā. Ja ieeja jūsu dzīvoklī atrodas dienvidos, daudzas problēmas tiek atrisinātas automātiski — bērnu zonā mājo veselība, bet ģimenes zonā — bagātība. Taču mūsdienu dzīvokļos daudzas telpu funkcijas jau ir iepriekš noteiktas, turklāt istabu forma neatbilst simetriskajam deviņu kvadrātu principam. Rodas zonu un funkciju pārklājumi, kuros svarīgs jau ir konkrētu mēbeļu izvietojums, piemēram, pusdienu galdam būtu jāatrodas tajā istabas pusē, kura ietilpst ģimenes zonā, laulības gultai — laulības zonā, televizoru nevajadzētu atstāt skolotāju statusā, savukārt tualete, kas aizņem visu reputācijas zonu, jūsu labo slavu aizskalos pilsētas kanalizācijā.

Namdariem, ceļot māju, jāatstāj logi un durvis.

Tikai mājas iekšējais tukšums ir apdzīvojams.

Esamība ir manta, bet lieto neesamību.

                                                                      Daodedzin

asd

Kā jau tas ir noprotams, ideālos dzīvokļos mēs nedzīvojam, tāpēc mums ir nepieciešami Fenšui meistari, kas savu iespēju robežās mēģinātu palīdzēt neitralizēt negatīvās ietekmes, mēģinātu atjaunot civilizācijas izjaukto smalko enerģiju balansu. Ko visbiežāk iesaka speciālisti? Pārvietot gultu tā, lai tā neatrastos tieši pretī durvīm, lai tā nebūtu cieši pie loga, lai pirmais, ko ieraugāt no rīta, nebūtu jūsu attēls spogulī, bet gan kaut kas skaistāks. Svarīgs ir arī skats aiz loga. Nomāktība un vientulība valda mājās, kuru logos nav redzami garāmgājēji uz ielas, putni koku zaros vai čalojošs strautiņš. Ja nav iespējams izlīdzēties ar spoguļiem, kuros tomēr redzams kas dzīvs, piekariet pie loga izslavētos vēja zvaniņus, ieslēdziet ventilatorus, iegādājieties kanārijputniņus. Sliktas ir istabas, kurās divas durvis ir precīzi vienas pretī otrām vai arī durvju līnija atduras logā. Šādās telpās dzīvības enerģija Ci izskrien cauri neapstājoties. Taču vēl sliktāka ir pilnīga apstāšanās, tāpēc Fenšui īpašu uzmanību pievērš vietām, kurās neiekļūst nekas — aizdurvēm, pagultēm, skapjaukšām. Dažiem šķiet, ka šajās vietās mīt ļaunie gari, citi uzskata, ka tur sakrājas negatīvā enerģija, bet katrā ziņā nekas labs tas nav. Pamēģiniet piekārt spoguli tā, lai tajā būtu redzama neaizsniedzamā telpa. Ja tas nepalīdz, daži meistari iesaka regulāri izplaukšķināt tukšos stūrus. Spēcīgas gaisa vibrācijas izraisa Ci svārstības un labvēlīgi ietekmē elementu balansu. Tiesa, citi apgalvo, ka šādas darbības ir tikai tumsonības un māņticības palieka, bet kaut ko labu dzīvoklim var izdarīt, vienīgi operējot ar dažādu elementu klātbūtni.

Sapnī, spogulī, ūdenī atrodas pasaule. Lai novāktu pasauli, kas redzama sapnī, nedrīkst gulēt. Lai novāktu lietas, kas redzamas spogulī, nevajag skatīties tajā.

spiestuve

Katrai istabai tiek noteikta dominējošā trigramma, attiecīgi — dominējošais elements. Savukārt paši elementi labi sadzīvo ar vienu, bet slikti sadzīvo ar citu elementu. Pozitīvas attiecības strāvo virzienā Uguns ‘ Zeme ‘ metāls ‘ Ūdens ‘ Koks ‘ Uguns. Pretējā virzienā veidotās attiecības ir negatīvas un traucējošas. Fenšui uzskata, ka ikviena elementa klātbūtni vidē nosaka ne tikai tā materiālā izpausme, bet arī krāsa, debespušu virziens, forma. Prasmīgi kombinējot telpas krāsu un dažādas formas priekšmetus, esot iespējams neitralizēt ne vienu vien problēmu. Pārāk skaļu telpu var uzlabot zilas sienas. Telpā, kur notiek darījumu sarunas, novietojiet akvāriju. Istabā, kur gribat justies droši un atpūsties, novietojiet kvadrātveida mēbeles, māla traukus. Ja jūtaties skumīgi un vientuļi, aizdedziet uguni. Iedvesmu meklējot, skatieties uz sarkanu trijstūri. Ja dzīvē par maz ir prieka, lietojiet mēbeles no tīra koka. Izglītības vajadzībām noderēs metāla priekšmeti utt. Taču universālas formulas nav, viss darāms eksperimentālā ceļā.

Mans dao ir līdzīgs tumšai telpai. Atrodoties gaismā, nav iespējams ieraudzīt to, kas ir tumsā. Atrodoties tumsā, ieraudzīsi visu, kas ir gaismā.

mÜja2

Daudzi no Fenšui padomiem izklausās triviāli: nenovietot ledusskapi tuvu gāzes plītij, logs nedrīkst būt virs izlietnes, pusdienu galda izmēri nedrīkst nomākt ģimenes locekļu skaitu, griestiem nevajadzētu būt aizsniedzamiem ar roku vai trīsreiz augstākiem par jums. Var atrast arī pavisam dīvainus padomus, kādi senajiem ķīniešiem nekādi nevarētu ienākt prātā, piemēram, vieta telefona sarunai jāizvēlas tāda, lai būtu iespējams redzēt durvis, bet gaisa kondicionieri nekādā gadījumā nenovietojiet zem krēsla. Taču ikvienam padomam pamatā ir tā vai citādi interpretēti astoņu trigrammu raksti no sen jau izžuvušā bruņurupuča muguras.

Bet tagad palūkojieties pa logu. Ja redzat rietošu sauli, tad ziniet, ka viss, ko pirmīt izlasījāt, ir lasīts velti — jūs gluži vienkārši neatradāties īstajā laikā un īstajā vietā.

Raksts no Janvāris, 2000 žurnāla