Meikšāns un stikla kalns
Henrieta Verhoustinska Meikšāns un stikla kalns