Zigmunds Freids "Seksuālā dzīve"

Ilmārs Šlāpins

Zigmunds Freids "Seksuālā dzīve"

Zigmunds Freids
Seksuālā dzīve
Rīga: Zvaigzne ABC, 2014

Viena lieta, kas mani vienmēr mulsinājusi Freida darbos, ir tas, kā viņam izdevies tikt atzītam par vienu no ietekmīgākajiem 20. gadsimta domātājiem, kura idejas, koncepcijas, terminoloģija un atziņas pamatīgi sagrozījušas galvu ne vien psi­hologiem un psihoterapeitiem, bet arī rakstniekiem, māksliniekiem, režisoriem un citai radošai inteliģencei, bet tajā pašā laikā visus savus rakstu darbus viņš no­­formējis kā komentārus un piebildes kaut kādam citam tekstam, kuru es tā arī neesmu atradis un izlasījis. Šāds Freida dar­­bu “marginālisms” un “neobligātums” ļauj tos lasīt kā kuriozu izteikumu un vēs­turisku anekdošu krājumu, atrodot tajā iemeslus un ieganstus ne vienam vien jautram brīdim. Daudzi novērojumi un at­­klājumi, kas ļāvuši Freidam piešķirt tik lielu svaru visādām Oidipa kompleksu un peņa skaudības teorijām, no mūsdienu viedokļa izskatās kā parasti anahronismi, kas televīzijas reklāmu, interneta porno­grāfijas un ikdienas seksualitātes laik­metā gluži vienkārši vairs nedarbojas, jo tas, kas mums ir apkārt, uzaudzina pa­­visam citus bērnus un pieaugušos ar daudz plašāku un atvērtāku psihi, taču iespējams, ka ar pavisam citiem stereo­tipiem, aizspriedumiem un mītiem. Smieklīga grāmata, taču noderīga, lai saprastu, pie kā noved pārlieku entuziastiska vispā­rināšana psiholoģijas sfērā.