Vardes saraksts

Rvīns Varde

Masveidā ražojams zarnu čips

Latvijas zinātniskās darbības datubāzē atrodamie projektu nosaukumi

Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizikālmehānisko īpašību uzlabošanai


Āmuriņklavieru un klasicisma klarnešu iegāde JVLMA


Anāla kanāla ļaundabīgo audzēju radioloģiskā diagnostika


Andras Neiburgas konference


Apbedīšanas tradīcijas ainavā: Latvijas teritorija dzelzs laikmetā (1.–1200. g.)


Apģērba mikrofloras testēšana


Aprūpes personāla viedoklis par eitanāziju


Āra peldbaseinu izbūves iespēju analīze


Ārpussakņu mēslojuma līdzekļu salīdzinājums ziemas kviešos


Automatizētas brētliņu un reņģu vēršanas sistēmas tehniskā risinājuma izstrāde


Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem


Bērnu balansa ritenīša riteņu regulācijas un balsta stiprinājuma elementa prototipa izgatavošana un riepu prototipa izgatavošana


Bifunkcionālie amfifīlie sintētiskie lipīdu analogi – pašasociējošās īpašības un bioloģiskās aktivitātes


Bioloģiski ražots marmorēts steiks


Burtu BĒTHOVENS. ORBĪTAS izfrēzēšana no alumīnija, anodēšana melnā krāsā un montāža ekspozīcijas zālē pie brusām


Austrumu diasporas latgalisko izlokšņu ierakstu datubāzes izveide


Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai


Cilvēku motivācija ziedot asinis


Dailes teātra auditorijas izpēte


Dažādu frakciju svina putekļu reālā kopējā ekspozīcija šautuvēs


Deserta izstrāde bērniem ar funkcionālo dispepsiju


Dzintara atkritumu pārstrādes izpēte


Dzīves pierakstīšanas tradīciju dokumentēšana


Ebreju mantojuma pētīšana


Eksperimentālie pētījumi, uzglabājot šokolādes klimatiskajā kamerā


Emocionālā un fiziskā vardarbība māsu darbā


Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki


Hronisku sāpju ietekme uz seksuālo veselību


Implanti raida signālus, kas veicina kaulu augšanu un piesaisti


Izmaksu un sociālo izdevumu aprēķināšana psihoaktīvo vielu pieprasījuma un piedāvājuma kontekstā


Izpētīt LNB logu stikla mijiedarbību ar tīrīšanas šķidrumiem


Jaunās paaudzes roņu atbaidīšanas ierīču izstrāde un testēšana


Inovatīvu baltā vītola-daudzgadīgo zālaugu agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana ar koksnes pelnu un mazāk pieprasīto kūdras frakciju maisījumiem ielabotās marginālās minerālaugsnēs


Jaunu čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem un to raksturošana ar femtosekunžu optisko frekvenču ķemmi


Kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes uzlabošanas iespēju izvērtējums


Kosmisko staru izraisītas starpzvaigžņu putekļu sasilšanas ķīmiskās sekas


Lībiešu šausmu teikas. 1. kārta


Masveidā ražojams zarnu čips


Mātes piena sastāva izpēte


Mehāniskais Veidenbaums


Plaušu vēža zaļais koridors


Robotizēts manipulators


Saprast teroru: fenomenoloģiski hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai


Sporto visa klase!


Ūdens vegāniem izstrāde


Uzņemšanas nodaļā un nodaļās strādājošo māsu darba stresa saistība ar apmierinātību


Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem


Zinātnieks Ķemeros

Raksts no Marts 2022 žurnāla