Vardes saraksts

Rvīns Varde

Antependijs, ar žogu un vārtiem

Latvijas kultūras pieminekļu sarakstā sastopamās vienības

Kancele

Altāris ar sētiņu

Kalupes katoļu baznīca ar žogu un vārtiem

Savrupmāja

Lašu luterāņu baznīca

Īres nams

Klēts un mūra žoga fragments

Griestu un sienu gleznojumi

Vecā aptieka

Valdnieka vārti

Ikonostass ar ikonām

Direktora māja

Mākslinieku nams

Adatu fabrika

Jaunpiebalgas kroga apbūve

Zāles interjera dekoratīvā apdare

Dzīvojamā ēka, vēlāk slimnīca

Krucifiksa nojume

Degvielas uzpildes stacija

Vizikoku Acu avots

Administratīvā ēka

Durvju komplekts

Rīgas Politehnikuma studentu karceris

Celmu apmetne

Aka

Krāsns

Manēža

Rīgas leprozorija lūgšanu nams

Spirta brūzis

Skola, tagad mācību iestāde

Antependijs

Portāls

Ūdensdzirnavas ar vilnas pārstrādes iekārtu

Maznodupju akmeņu konstrukcija

Putnu mājas

Pīļu krogs

Bloķētas dzīvojamās ēkas

Lombards, vēlāk arhīvs

Dzīvojamā ēka, tagad poliklīnika

Kamieļa portāls

Vēja rādītājs

Vitrāža “Superintendents Samsons sveic Zviedrijas karali Gustavu II Ādolfu”

Kapa plāksne vīna nopildītāju zeļļiem

Ērģeļu prospekts

Pulksteņklēts

Govju kūts

Staļļa drupas

Sabiedriska un dzīvojamā ēka

Kavalieru māja

Tumšo krogs

Lēnu katoļu baznīca

Stirnūzis

Vešūzis

“Princešu nams”, dzīvojamā ēka

Zviedru ceļš

Stirnu rags

Ķemeru parks ar parka arhitektūru

Dzīvojamā ēka “Līkā māja”

Pils mūra atliekas

Vārti un aizsardzības sistēmas paliekas

Stallis ar dzīvokli

Ceļa rādītājs

Sarkanā pils

Lopu virtuve

Siernīca

Čiekuru kalte

Baznīcēnu soli

Cara vārti

Zārki ar apbedījuma inventāru

Torņa smailes noslēgums

Balkona margas

Altārdaļas sētiņa

Portāls ar pūķu figūrām

Viļakas slimnīcas morgs

Zvana krēsls

Pumpja māja

Kūts, vēlāk ugunsdzēsēju māja

Lūša krogs

Mauzolejs

Elku saliņa – kulta vieta

Skābumu senkapi

Rugāju pilskalniņš

Zvārtu akmens ar uzrakstiem un zīmēm

Zaķu senkapi

Kaktiņu senkapi

Līdaciņu Jāņa kalns ar akmeni – kulta vieta

Mušiņu Velna laiva – senkapi

Kauliņu viduslaiku kapsēta

Idiņu senkapi

Sunīšu viduslaiku kapsēta

Lošu pilskalns

Pīrāgu viduslaiku kapsēta

Pauru viduslaiku kapsēta

Tulku viduslaiku kapsēta

Āža kalns un Bendes pļava – soda vieta

Puļķu senkapi

Dzeņu senkapi

Susurēnu senkapi

Dunduru senkapi

Dārznieku senkapi

Kapsēdes senkapi

Roņu senkapi

Smukumu senkapi

Kunkuļu senkapi

Kaiju viduslaiku kapsēta

Rūķu senkapi

Buču senkapi

Žagatu viduslaiku kapsēta

Sīpolu senkapi

Bābukalna senkapi

Latu apmetne

Dainu senkapi

Kukaiņu senvieta

Plūmju viduslaiku kapsēta

Sapņu senkapi

Līdaku apmetne

Bumbu senkapi

Sūra apmetne

Drusku pilskalns

Naglu senkapi

Koncentrācijas nometnes vieta

Kaujas vieta

Villa Guna

Jēkabnieku riņķa krusts

Dekoratīvs panno

Sniedžu kokogļu ieguves uzkalniņi

Strūves ģeodēziskā loka punkts “Nesaules kalns”

Autotanku pulka piemineklis

Komētforts

Krāsns – kamīns

Rīgas hipotēku banka

Griestu lukturis

Gleznojumi zem ērģeļu luktām – “Jāņa atklāsme”, “Tobijs ar eņģeli”, narteksa dienvidu pusē – “Lācara atmodināšana”

Mazā un lielā ratnīca

Vāveres kroga apbūve

Kultūras biedrības Harmonija ēka

Šaursliežu dzelzceļa līnija Alūksne–Gulbene, sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs

Raksts no Aprīlis 2024 žurnāla