Stīvena Fraja nepabeigtā un galīgā klasiskās mūzikas vēsture

Inese Zandere

Stīvena Fraja nepabeigtā un galīgā klasiskās mūzikas vēsture

Stīvena Fraja nepabeigtā un galīgā klasiskās mūzikas vēsture
Maskava: Fantom Press, 2006

Aiz ziņkārības pārcietu nepatīkamu procedūru. Uzķeroties uz brita Stīvena Fraja popularitāti un asprātību, pieķēros grāmatai, kuras ievadā apgalvots, ka šis cilvēks ar orķestra reputāciju uzrakstījis lielisku klasiskās mūzikas vēsturi – bez garlaicības un snobisma, ar mīlestību un faktiem. Patiesībā izrādījās, ka šī grāmatiņa, kura turklāt vēl saucas “romāns”, vienkārši atbilst ētera piepļāpāšanas formātam, kura galvenie baušļi ir ātri peldēt uz priekšu, nekur neiedziļināties, veikli tarkšķēt un svēti ticēt savai humānajai misijai. Fraja joki mani, jāatzīstas, iedzen melanholijā – varbūt pat ļauj sajust, kā būtu dzīvot maniakālās depresijas varā, kurā viņš vada savu radoši piesātināto mūžu. Nelaimīgā kārtā Fraja lasīšana sakrita ar laiku, kad arī Latvijas radio programma “Klasika” ieviesa rīta pļāpāšanas formātu, vairojot manu sociālās izstumtības sajūtu.