Rūta Kaminska, Anita Bistere. " Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā"

Inese Zandere

Rūta Kaminska, Anita Bistere. " Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā"

Rūta Kaminska, Anita Bistere
Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā
Rīga: Neputns, 2006 

Šī ir viena no grāmatām, kas nostiprina patiku pret grāmatu priekšmetiskumu – patīkamas taustes sajūtas, proporcionalitāte, sakārtotība, papīra un attēlu toņi. Tā izraisa uzticību arī ar saudzīgi profāno attieksmi pret sakrālo. Varētu, protams, teikt vienkārši – zinātnisko attieksmi, bet pētnieču īsajos, lakoniskajos tekstos, kas nepretendē būt nekas vairāk kā ziņu apkopojums, nez kāpēc var arī emocionāli sajust to apskaidrību, ko dod distance un spēja redzēt kopumā. Tā ir brīva no konfesionāla patosa un paviršām leģendām.To apliecina arī autoru izšķiršanās līdzās eksistējošām ēkām aprakstīt dažas bojā gājušās, kas ļauj precīzāk uztvert šo kopumu. Ar šo grāmatu var ceļot, un es ar to nedomāju tikai baznīcu apbraukāšanu, tā ir kā vēstures karte robežzemei, kur nav iespējams aplūkot kaut ko vienu, neredzot, ka tas vienlaikus ir arī cits.