RL lasa

Inese Zandere

Rūmenes muiža. Pārbūve un vēsture

Rūmenes muiža. Pārbūve un vēsture
Rīga: SIA Zaigas Gailes birojs, SIA Rūmenes muiža, 2009

 

Līdzīgs ģeometriskam modelim, kur punkts ievietots precīzās vēsturiskās koordinātās, ievērojot detaļu mērogu, ir Zaigas Gailes un Intas Dišleres veidotais Rūmenes/Kandavas/Kurzemes vēstures stāsts. Taču vēl, kas man šķiet svarīgi dienās, kad cilvēki tic virtuālai prāta laimei un jaunai lietu kārtībai, kad sociālas idejas vārdā norisinās “grāmatu piektais gads”, pieprasot “visu visiem”, - tas ir pašas grāmatas telpiskums, tās fiziska eksistence telpā. Šī grāmata pati ir muiža, kuras durvis un slēģus var atvērt, kurā var pārvietoties, aptvert apjomu, saost un sataustīt vielu, kurā vienlaicība un secīgums pastāv disciplinētā pašcieņā.

Šim divu ēku grāmatas ansamblim ir precīza uzbūve un samēri. Tāds atturīgs vieglums nāk tikai caur lielu daudzumu darba, laika un naudas. Tās slepenā vēsts ir dievišķais priekšmetiskums - iemiesošanās. Zaiga Gaile, pateicoties Bergu dzimtas mantinieku dotajai iespējai, patiesībā ir iemiesojusi savu sapni par muižu. Vēsturiski precīzi izpētītā Rūmene nav “tā Rūmene”, tā nav piesaistīta nevienam konkrētam vēstures posmam vai cilvēkam - šī droši pārbūvētā māja un lietām rūpīgi piepildītais tukšums ir muižas ideja, muižas vīzija, izpratne par muižu, muižas sajūta. Arī - grāmatas sajūta.