Mārcis Ošiņš

Melnās pirts māsība, 2023


Anna Hintsa

Melnās pirts māsība, 2023

Savvusanna sõsarad, Anna Hints


Ievadrunā pirms “Melnās pirts māsības” izrādīšanas filmu festivālā Viennale režisore Anna Hintsa uzsvēra, ka filmā nepiedalās neviena aktrise: “Tās visas ir īstas sievietes!” Īstu sieviešu kailie ķermeņi (daudz retāk – sejas) īstā melnajā pirtī kaut kur Dienvidaustrumigaunijā, un šis īstums pamanās neizplēnēt pat karstajos garaiņos ievīstītās kameras klātbūtnē. Uz pirts lāvas izpildītajos rituālos fiziskums, ķermeniskums, sviedri un tvaiks mijas ar intīmu emocionālu katarsi, kur katrs izklāstītais pārdzīvojums transformējas un piepilda telpu kā nokaitētam akmenim uzmests gariņš. Dažbrīd smiekliem, dažbrīd sāpēm piesātinātie atmiņu stāsti pirts būdiņu nepamet un ierindojas cits citam blakus sieviešu kopienas slēgtajā mikrokosmā. Iejaukties šajā pasaulē kā svešam skatītājam ar savu nepiederošo aci šķiet gandrīz grēks, taču gaisā virmojošā enerģija pārliecina par sieviešu neaizskaramību un neatkarību no jebkādiem ārējiem spēkiem, kas paliek otrpus pirts durvīm, ja vien tos neaicina iekšā. Un nav šaubu, ka melnajā pirtī sēdošās sievietes zina, ko aicināt un ko neaicināt. Viss pārējais sakārtojas pats no sevis. Slimību ārā, veselību iekšā, vienalga, svētdiena vai ne.

Raksts no Decembris 2023 žurnāla