Pauls Bankovskis

Viena vēsturnieka cīņa

vesture.eu


Pasaules vēsturi aprakstošajos zinātniskajos tekstos un daiļliteratūrā lielākā daļa sastopamo terminu un jēdzienu vēl joprojām nav izskaidroti, lielai daļai nav adekvātu vārdu latviešu valodā – to nozīmi zina tikai šaurs speciālistu loks (bieži vien ne definīciju līmenī, bet drīzāk no konteksta, intuitīvi),” raksta šīs vietnes veidotājs vēstures zinātnes maģistrs Artis Buks. “Arī studiju un zinātnes sfērā vājā terminu bāze un jēdzienus skaidrojošā materiāla neesamība ir ievērojams traucēklis, jo izpaliek pats pamats: studentiem un diplomētiem vēsturniekiem ievērojams laiks jāvelta nevis savai tiešajai nodarbei, bet gan pamatterminu noskaidrošanai un precizēšanai. Tāpēc ir nepieciešams kultūrvēstures tekstos sastopamo terminu skaidrojums un visai bieži arī atveide latviešu valodā.” Lai gan šajā projektā nu jau ir 4414 šķirkļi jeb raksti, tas vēl arvien ir viena cilvēka veikums, kas tapis ar brīvprātīgu entuziastu palīdzību, bet bez labdarības organizāciju un fondu atbalsta. Projekts sākts pirms 10 gadiem, un nu jau to apmeklējot ap 1000 interesentu dienā.