Pauls Bankovskis

Saules staros

solar.lowtechmagazine.com


Žurnāls Low-tech veltīts skeptiskai attieksmei pret tehnoloģisko progresu, tas piedāvā sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai noderīgus risinājumus, kas jau ir pieejami vai arī atrodami tuvākā un tālākā pagātnē. Tāpēc šķiet likumsakarīgi, ka arī interneta vietni žurnāls izveidojis atbilstoši saviem principiem – minimālisma garā – un tās darbību pilnībā nodrošina tikai ar Saules enerģiju. Lai pēc iespējas samazinātu vietnei nepieciešamās uzturēšanas enerģijas daudzumu, žurnāla veidotāji izlēmuši veidot statisku interneta lapu un neizmantot datubāzēs balstītu satura pārvaldes sistēmu. Tiek lietoti tikai ikvienā datorā pieejami standarta burtveidoli un attēli ar samazinātu krāsu skaitu. Lappuse ir tik “viegla”, ka tās darbību spēj nodrošināt viens minidators, kas darbojas ar 1–25 vatu jaudu. Nepieciešamā enerģija tiek iegūta no viena Saules paneļa, kas novietots uz žurnāla veidotāja balkona. Tā kā enerģijas uzkrāšanas iespējas nav pārāk lielas, mākoņainā laikā vietne pārstāj darboties. “Mums ir stāstīts, ka internets dematerializēs pasauli un samazinās enerģijas patēriņu,” raksta vietnes veidotāji. “Pretēji šādām prognozēm, tas ātri vien ir kļuvis par nemitīgi augošu enerģijas patērētāju. Pēc jaunākajiem aprēķiniem, viss tīkls jau tagad patērē 10% no pasaulē saražotās elektrības, bet nosūtīto un saņemto datu apjoms ik pēc diviem gadiem dubultojas.” Izmantot atjaunojamus enerģijas resursus interneta darbības nodrošināšanai vismaz pagaidām vēl nav pārāk populāri, un no kopējā nepieciešamās enerģijas apjoma par “zaļu” var uzskatīt knapi trešo daļu.