Pauls Bankovskis

Pirmkārt un otrkārt

firstthings.com


Šim interneta žurnālam (tam ir arī drukātā versija) uzmanību pievērsu tāpēc, ka nesen tajā tika publicēta recenzija par Rīgas Laika lasītājiem labi pazīstamā un šogad mūžībā aizgājušā dzejnieka Donalda Hola (1928–2018) pēdējo grāmatu “Zaudējumu karnevāls. Esejas, tuvojoties deviņdesmit gadu slieksnim”. Tad arī uzzināju, ka šo izdevumu veido “neitrāla starpreliģiju” pētījumu un izglītības organizācija Reliģijas un sabiedriskās dzīves institūts, ko 1989. gadā dibinājis Ričards Džons Ņūhauss. Ņūhauss (1936–2009) bija Kanādā dzimis amerikāņu garīdznieks, sākumā luterāņu mācītājs, vēlāk – katoļu priesteris, daudzu grāmatu autors un čakls publicists. Būdams stingrs Romas Katoļu baznīcas oficiālās nostājas atbalstītājs tādos jautājumos kā aborti un dzīvības saglabāšana, viņš esot bijis neoficiāls ASV prezidenta Džordža V. Buša padomdevējs bioētikas jautājumos. Žurnālu Ņūhauss esot nodibinājis, lai “dotu pretsparu sekulārisma ideoloģijai, kas uztiepj viedokli, ka sabiedriskās domas laukumam jābūt “kailam” un ka ticībai nav vietas nedz sabiedriskās debatēs, nedz politikas veidošanā”. Žurnāls esot nozīmīgākais šāda veida intelektuālais izdevums ASV, gadā iznākot desmit tā drukātie numuri, un paralēli tam institūts nodarbojas arī ar dažādām izglītības un pētniecības atbalsta programmām.