Pauls Bankovskis

Oglekļa pēdas

carbontracker.org


Kā uzskata daži speciālisti, cilvēku izraisītā globālā sasilšana jau ir pārsniegusi robežu, pie kuras vēl būtu iespējama apstāšanās un Zemes klimata glābšana. Ledāji strauji kūst, jūru un okeānu līmenis ceļas, laikapstākļi kļūst arvien grūtāk prognozējami, gadalaiku ritms šķiet izjaukts, un daudzviet pasaulē saule cepina tik stipri, ka dienas laikā zem klajas debess atrasties ir gandrīz neiespējami. Carbon Tracker ir neatkarīga finanšu domnīca, kurā strādājošie gan nav tik pesimistiski noskaņoti un ar finanšu analītikas palīdzību meklē ceļus, kā visu vēl vērst par labu. Viņi ir izstrādājuši dokumentu “2020. gada redzējums jeb Kāpēc mēs nonāksim pie fosilā kurināmā maksimumpunkta”, kurā mudina iespējami drīz pilnībā atteikties no fosilajiem kurināmā veidiem un pāriet uz videi draudzīgākiem enerģijas ieguves veidiem. Pēc viņu domām, viens no galvenajiem klimata izmaiņu apturēšanas šķēršļiem ir finanšu tirgi, kas patlaban ir ārkārtīgi atkarīgi no fosilā kurināmā ieguves industrijas: investori vēl aizvien par drošu ieguldījumu uzskata investīcijas naftas, akmeņogļu un gāzes ieguves un pārstrādes nozarēs, neapzinoties, ka riskē ar potenciāliem zaudējumiem, jo šo nozaru vērtība jau tuvākajos gados varētu ievērojami kristies. Kā pārmaiņu ātruma un mēroga piemērs tiek minēta akmeņogļu ieguves apjoma samazināšanās Rietumeiropā un ASV.

Raksts no Maijs 2019 žurnāla