Pauls Bankovskis

Nepatikšanas ir tuvu

irena.org


Starptautiskā Atjaunojamās enerģijas aģentūra jeb IRENA (saīsinājums no The International Renewable Energy Agency) jau tagad nodarbojas ar atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu. Bioenerģija, ģeotermālā enerģija, hidroenerģija, okeānu, saules un vēja enerģija ir resursi, ko vēl aizvien izmanto nepietiekami, lai gan to apguvei nepieciešamās tehnoloģijas attīstījušās ārkārtīgi strauji. Organizācijas mērķis ir līdz 2030. gadam divkāršot atjaunojamās enerģijas izmantošanu pasaulē. To, ka šādas pārmaiņas ir iespējamas, apliecina piemēri no citām tehnoloģiju un ekonomikas jomām. Elektrisko automobiļu ražošana, mobilo sakaru, interneta tehnoloģiju un mākslīgā intelekta pielietojumi – tās visas ir jomas, kuru attīstības straujumu būtu bijis grūti paredzēt pat pirms 10–20 gadiem. Šobrīd organizācijā ir 160 dalībvalstis, to vidū arī Latvija. Par organizācijas darbību un mērķiem var izlasīt tās interneta vietnē pieejamajā dokumentā “Jauna pasaule jeb Enerģijas pārmaiņu ģeopolitika”.

Raksts no Maijs 2019 žurnāla