Pauls Bankovskis

Nākotnes plāni

ej.uz/plans17


Latvijas sabiedrībā pārāk plašu atbalsi tas nav guvis, taču pārējā pasaulē itin zināms ir ANO pieņemtais pasaules ilgtspējīgas attīstības plāns, kas izteikts 17 programmatiskos punktos. Tam, protams, nav likuma spēka, drīzāk to var uztvert kā recepti vai ieteikumu sarakstu, gan ar piebildi, ka būtu vēlams šos mērķus īstenot līdz 2030. gadam. Un mērķi ir šādi: nabadzības izskaušana, bada izskaušana, veselības un labklājības uzlabošana, kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, dzimumu līdztiesības panākšana, tīra ūdens un kanalizācijas pieejamība, tīras un ilgtspējīgas enerģijas apgāde, ekonomiskās izaugsmes un pienācīga darba nodrošināšana, ilgtspējīgas industrijas, inovāciju un infrastruktūras attīstīšana, nevienlīdzības mazināšana, ilgtspējīgu pilsētu un kopienu attīstīšana, atbildīga patēriņa un ražošanas veicināšana, cīņa pret klimata pārmaiņām, uzmanības veltīšana dzīvībai ūdeņos, rūpes par visu dzīvo uz cietzemes, miera, tiesiskuma un demokrātijas veicināšana un jaunu sadarbības iespēju meklēšana. Lai arī katrs ieteikums veltīts šķietami konkrētai jomai, tos var uztvert arī plašāk – kā vadlīnijas attieksmē pret pasauli, kaut vai grāmatu rakstīšanā vai zinātnisku pētījumu veikšanā.

Raksts no Janvāris 2020 žurnāla