Pauls Bankovskis

Melānijas vietas

melanijavanaga.lv

Rakstniecei Melānijai Vanagai (1905–1997) veltītais muzejs Amatas novadā darbojas kopš 2000. gada – tātad krietnu laiku vēl pirms Viestura Kairiša filmas “Melānijas hronika” (2016) nonākšanas uz ekrāniem un izstādes “Upe Melānija” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kā teikts muzeja vietnē: “Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur varam uzzināt vairāk par rakstnieci un viņas mūža darbu. Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur ir uzcelta zemnīca – kā piemērs izsūtīto mītnes vietām.” Muzeja atrašanās vieta ir likumsakarīga, jo Melānija dzimusi Amatas novada Drabešu pagastā, vēlāk mācījusies Amatas skolā. Pēc atgriešanās no izsūtījuma Sibīrijā Melānija daudz laika veltīja Amatas apkaimes izpētei un dokumentācijai pierakstos, pašas uzņemtos fotoattēlos un pašrocīgi zīmētās kartēs. Ar rakstnieces atbalstu 1992. gadā tika atklāta piemiņas zīme Sibīrijā bojā aizgājušajiem Amatas novada iedzīvotājiem.

Raksts no Decembris 2019 žurnāla