Pauls Bankovskis

Liberālisms sauc

infographics.economist.com/2018/databank/EconomistPhilosophyBriefs.pdf


Žurnāls Economist laiku pa laikam sagatavo un lasītājiem bez maksas piedāvā dažādām tēmām veltītus rakstu krājumus. Viens no jaunākajiem veltīts liberālisma filozofijas vēsturei un idejām. “Jau aptuveni 30 gadus viņi [liberāļi – P. B.] pārvalda pasauli,” teikts krājuma ievadā. “20. gadsimta 80. gadu pirmajā pusē uzplauka brīvais tirgus, globalizācija un individuālās brīvības. Tieši liberālisms tā klasiski visplašākajā nozīmē, nevis amerikāniskajā izpratnē kā tāds, kas atrodas tikai nedaudz pa kreisi no centrisma, piebeidza gan komunismu, gan sociālo konservatīvismu. Tad pienāca 2008. gada krīze, un viss sagruva. Finanšu krīze pieprasīja ekonomisku bardzību un pavēra ceļu populistiem. Vainoti tika liberāļi, kas bija vadījuši gan valstis, gan bankas. Liberāļi nav atguvušies vēl šobaltdien. Viens no jaunu ideju avotiem ir pagātne. Pagātnes liberālo domātāju darbos ir vērts ielūkoties vēl aizvien, un šī rakstu krājuma uzdevums ir pievērst uzmanību dažiem no tiem.” Krājumā pārstāvēti tādi autori kā Džons Meinards Keinss, Džons Rolss, Jozefs Šumpēters, Aleksī de Tokvils, Jesaja Berlins, Karls Popers.