Pauls Bankovskis

Dažādības pievilcība

pluralist.com


Interneta žurnāla Pluralist izdevēji par sevi raksta, ka viņi esot “bezkaunīgi daudzpusīgi” Amerikas ideju sadursmju atspoguļotāji. Daudzpusīgums vērojams arī redakcijas darbinieku politiskajos uzskatos – vienalga, vai tie ir labēji, kreisi vai centriski –, līdzstrādnieki esot raduši palikt katrs pie savas pārliecības, nejūtot vajadzību par kaut ko vienoties. “Sašķeltība ir mūsu superspēks,” viņi apgalvo un sola, ka ne vien viņu raksti, bet arī domstarpības veicinās ASV nozīmīgu ideju apmaiņu. Viens no žurnāla vecākajiem redaktoriem un dibinātājiem ir kādreiz CNN strādājušais žurnālists Adams Džeimss Levins-Aredijs, otrs ir Izraēlā dzīvojošs žurnālists Andrū Tobins, kas strādājis tādos laikrakstos kā Haaretz un The Times of Israel. Šo Pluralist nevajadzētu jaukt ar tāda paša nosaukuma drukātu žurnālu, kas ir ASV Filozofijas attīstības biedrības oficiālais akadēmiskais izdevums.