Pauls Bankovskis

Cik grūti būt vienam


https://ej.uz/petijums_vienatne


Sērgas dēļ ieviestajā pašizolācijā aktuālas kļuvušas diskusijas par to, vai ir labi palikt vienam un ar ko vientulība atšķiras no vienatnības. Virdžīnijas Universitātē veiktajam pētījumam ir visai pārsteidzoši rezultāti. Vairāki cilvēki tika pakļauti vienatnībai ar noteikumu, ka šajā laikā nedrīkst neko darīt, tikai šo to pārdomāt. Vispirms jau lielākā daļa pētījuma dalībnieku vienatnību bija spējuši izturēt pārsteidzoši īsu laiku – minūtes 10–15. Un viņi bija centušies visādi šmaukties: kāds izmantojis viedtālruni, cits sācis zīmēt ķiņķēziņus, vēl kāds aiz garlaicības no pētījuma vietā atrastas papīra lapas locījis origami. Taču vispārsteidzošākie rezultāti bija pētījuma nākamajā posmā. Pētījuma dalībniekiem tika piedāvāta izvēle – vai nu mierīgi pavadīt laiku vienatnē, vai saņemt paša izraisītu strāvas triecienu un pārbaudīt, cik šāda pieredze ir sāpīga. Un, lai gan vairums apgalvoja, ka būtu gatavi piemaksāt, lai no šādas pieredzes izvairītos, ceturtā daļa sieviešu un divas trešdaļas vīriešu, palikuši vienatnē, strāvas triecienu tomēr izmēģināja. Viens no eksperimenta dalībniekiem 15 minūšu laikā strāvas trieciena pogu nospieda pat 190 reizes. 

Raksts no Maijs 2020 žurnāla