Pauls Bankovskis

Čekas darbi

kgbveikla.lt


Septembra sākumā tika ziņots, ka Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija konceptuāli atbalstījusi ieceri bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentus publiskot internetā. Tomēr par to, tieši kādi dokumenti un cik ilgā laikā tiks publiskoti, nekādas skaidrības vēl nebija, bija zināms tikai tas, ka saskaņā ar Arhīvu likumu VDK dokumentiem pētniecībai būtu jābūt pieejamiem no 2019. gada 1. maija. Toties Lietuvā jau 2011. gadā izveidota īpaša VDK dokumentu publicēšanas vietne, kurā atrodama arhīvu informācija par VDK struktūrvienībām, darbības mērķiem, plāniem, aģentūras tīklu un citiem aspektiem. Dokumentus papildina īsas anotācijas, kas palīdz labāk izprast arhīva materiālu būtību, taču neuzbāžas ar interpretācijām. Par svarīgu mērķi vietnes uzturētājs – Lietuvas Genocīda un pretošanās pētījumu centrs – noteicis VDK darbības prettiesiskuma atspoguļošanu, jo, kā zināms, čeka savā valsts pilsoņu kontroles darbā izmantojusi metodes, kas ir pretrunā ne vien ar elementārām cilvēktiesībām, bet arī ar PSRS konstitūciju. Īpaša uzmanība veltīta arī VDK attiecībām ar citām politiskajām un represīvajām iestādēm – Komunistisko partiju, armiju, Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošām struktūrām u.tml. “Padomju represīvā politika ir ne tikai fizisks terors (masu slepkavības, deportācijas, ieslodzījums ..,” atgādina lapas uzturētāji, “bet arī citas piespiedu darbības dažādās dzīves jomās, piemēram, izglītībā, ekonomikā, kultūrā, ar kurām sekmēja sabiedrības kontroli, bailes un netaisnības atmosfēras radīšanu Lietuvā.”