Ieva Lešinska

Sūzija Hansena "Piezīmes par svešu zemi. Amerikāniete ārzemēs postamerikāniskā pasaulē"


Sūzija Hansena

Piezīmes par svešu zemi. Amerikāniete ārzemēs postamerikāniskā pasaulē

Ņujorka: Farrar, Straus and Giroux, 2017


Autore, kura šad tad raksta laikrakstā The New York Times, jau vairāk nekā 10 gadus dzīvo Turcijā, runā turciski, uz ielas bez iebildumiem apsien lakatu un cenšas pamatīgi izzināt savu mītnes zemi. Taču šīs izziņas gaitā viņa apjauš, ka, gluži tāpat kā vairums amerikāņu, nekad pa īstam nav pazinusi pati savu zemi un nav aizdomājusies par tās lomu Tuvo Austrumu un citu pasaules valstu vēsturē. Impērijām – un Hansena ASV par tādu uzskata – pašanalīze un grēku nožēla, kā zināms, nav raksturīga. Viņa izseko veidiem, kā “amerikāņi aktīvi nolieguši savu impēriju, jau liekot tās pamatus”. Viņu interesē atsegt impērijas mašinēriju – tās propagandu, ekonomisko autoritārismu, militāro varenību, manipulatīvo diplomātiju un neskaitāmās palīdzības aģentūras un NVO, kas to padarījušas iespējamu. Lasītājam, kas bijis citas impērijas subjekts, tiesa, brīžam tā visa ir par daudz. Skaidrs, ka Turcijā, Grieķijā, Afganistānā, Āfrikas valstīs ASV aizstāv savas ekonomiskās un politiskās intereses un bieži vien to dara lempīgi un lāgiem ciniski, nerēķinoties ar vietējām tradīcijām un dzīves veidu. Taču noliegt, ka liela daļa netaisnību pasaulē notikušas tāpēc, ka ar Ameriku sacentusies šī cita impērija, šķiet tikpat naivi kā iedomāties, ka Amerika varētu būt “lieliskākā zeme pasaulē”.

Raksts no Februāris 2020 žurnāla