Ilmārs Šlāpins

Richards Rudzītis "Daiļuma apziņa pestīs"


Richards Rudzītis

Daiļuma apziņa pestīs

Rīga: Rīta daile, 1936


“Katra jūtīga apziņa jauš, ka mūsu planēta un cilvēce pārdzīvo dzīves pārkārtošanu līdz pašiem esības pamatiem”, aizkustinoši un fascinējoši lasīt, kā Otrā pasaules kara priekšvakarā un lielvaru autoritārisma ieskāvumā mazas nācijas dzejnieks un bibliotekārs Rihards Rudzītis cenšas visiem līdzekļiem pārliecināt lasītāju, ka vajag tikai mīlēt skaistumu un viss būs labi. Pilns ar atsaucēm uz krievu klasisko literatūru, sengrieķu atziņām, kristiešu domātāju traktātiem, latviešu autoru un tautasdziesmu vārsmām, bet visvairāk – uz Nikolaja Rēriha un Dzīvās ētikas grāmatu tekstiem, šis manifests runā par Daili, Gara Uguni, Augstāko Dievcilvēku Vienkopu, kas pulcējusies Gaismas Hierarhijas Tvirtās Pils pakājē, un tamlīdzīgām komiksu cienīgām fantastiskām parādībām. “Garīgās individualitātes zaigumā jāatviz arājam pie arkla, fabrikas strādniekam un valstsvīram, tēvam un mātei, sievai un vīram, lai tie visu sevi un savu dzīvi un apkārtni paceltu augstākā vērtībā un jēgā.”

Raksts no Jūlijs 2020 žurnāla