Ilmārs Šlāpins

Pīters Keivs "Domāt kā sikspārnim"


Pīters Keivs

Domāt kā sikspārnim

Quercus, 2011


1974. gada oktobrī amerikāņu filozofs Tomass Neigels žurnālā The Philosophical Review, ko izdod Kornela Universitāte, publicēja rakstu “Kā ir būt sikspārnim?”. Viņš tobrīd dzīvoja mājā, kuras bēniņos bieži varēja sastapt šos lidojošos zīdītājus, kas izstrādājuši ārkārtīgi smalku eholokācijas sistēmu, un mēģinājums iztēloties, kā pasauli uztver, pieredz un saprot sikspārņi, kļuva par ērtu piemēru, kas ļāva runāt par apziņas jautājumiem, tās subjektīvo un objektīvo raksturu. Kopš tā laika sikspārņi kļuvuši par regulāriem filozofisko disputu varoņiem, bet 2011. gadā britu filozofs Pīters Keivs uzrakstīja grāmatu, kurā 35 jautros problēmjautājumos centās ieinteresēt potenciālos filozofijas studentus pievērsties vecumvecajai nodarbei, kas mulsinājusi daudzu paaudžu prātus. Grāmata sākas ar citātu, kurā “kāda sieviete” sniedz padomu draudzenei: “Paskaties uz to filozofiski, tad tev nebūs par to jādomā!”, bet beidzas, protams, ar Vitgenšteina citātu: “Par ko nevar runāt, par to jāklusē.” Jā, Keiva jaunākā grāmata, kas iznākusi nupat, jau ir solis tālāk, tās nosaukums: “Domāt kā filozofam”.

Raksts no Jūnijs 2023 žurnāla