Ludvigs Vitgenšteins "Slepenās dienasgrāmatas 1914–1916"


Ludvigs Vitgenšteins

Slepenās dienasgrāmatas 1914–1916

Norton & Company, 2022


Pirmoreiz Vitgenšteina dienasgrāmatas, kas tika pierakstītas ar īpaša šifra palīdzību, bija atkodētas un izdotas vāciski jau 10 gadus pēc viņa nāves. Toreiz izdevēji publiskoja tikai aforistiskos izteikumus un pierakstus, ko var uzskatīt par uzmetumiem topošajam “Loģiski filozofiskajam traktātam”. Viss pārējais esot bijis pārāk personisks, lai to atklātu plašākai sabiedrībai. Dažādās īsinātās formās un ar izlaistām rindkopām šīs dienasgrāmatas ir publicētas vēlāk – 80. gados vāciski un angliski, 2009. gadā krieviski –, bet nu tapis izdevums, kas jau nodēvēts par 2022. gada “visvairāk gaidīto grāmatu”. Izmantojot pandēmijas laika noslēgtību, austriešu izcelsmes amerikāņu pētniece Mārdžorija Perlofa ir no jauna iztulkojusi iespējami pilnīgāko teksta versiju (zināms, ka daļu burtnīcu Vitgenšteins pats ir iznīcinājis), papildinājusi ar komentāriem un izdevusi tieši tagad – sākoties Ukrainas karam. Un kad gan vēl tik ļoti ir vietā pārlasīt Pirmā pasaules kara ierakumos tapušās austriešu kājnieka piezīmes par blaktīm, netīrību, sprādzieniem un sirdsapziņas mokām: “Žēlums – liekulīgs. Gļēvulība – kaunpilna. Maigums ir bīstams.” (20.02.1915.)

Raksts no Maijs 2022 žurnāla