Inese Zandere

Ķempi Kārl "Ēzkyrdiz vīzd/Tuvības veidi/Läheduse viisid"


Ķempi Kārl

Ēzkyrdiz vīzd/Tuvības veidi/Läheduse viisid

Tartu, Rīga: Starptautiskā Lībiešu draugu biedrība, 2023


Ķempju Kārļa dzeju, kuru lasu latviski Valta Ernštreita atdzejojumā, mīlu ne kā eksotiku, bet kā liriku. Tā kā viņš ir pasaulē vienīgais mūsdienu autors, kurš dzejo Salacas lībiešu valodā, oriģinālu var baudīt tikai nedaudzi. Savukārt trejvalodīgās grāmatas igauņu tekstam, tāpat kā latviski atdzejotajam, pieejama daudz plašāka auditorija, un par to parūpējies pats autors, proti, viņa igauņu ego Tartu profesors Karls Pajusalu, kurš rakstījis arī piezīmes, skaidrodams Salacas lībiešu valodas skaņu atveides principus. Vārdu salīdzināšana un nozīmju nojaušana, protams, ir liels prieks un nebeidzama valodas bērnība, ko var piedzīvot atkal no jauna. Un tomēr pāri šai ziņkārei lasot klājas maigums, ko varētu dēvēt par dabas erotiskumu – kad smiltis, vējš, jūras viļņi, koku miza un gaismas iesāļā smarža ir tie tuvības veidi, kuros pastāv mīlestība. Un visās malās aug, liesmo vai caurspīdīgās dēļu grīdās guļ jūrkoki, par kuriem es nezinu pilnīgi neko, bet ticu, ka tie pastāv.

Raksts no Oktobris 2023 žurnāla