Inese Zandere

Jichoks Baševis Zingers "Šoša"


Jichoks Baševis Zingers

Šoša

Rīga: Dienas grāmata, 2022


Izdevuma īpašā vērtība ir iespēja, pateicoties Māras Poļakovas erudīcijai un spējai uzticēties lasītāja vēlmei ieiet nepazīstamības labirintā, izsekot līdzi gan paša autora attiecībām ar sava darba atšķirīgajiem kontekstiem, gan atšķirīgu tulkojumu tapšanas procesam – un “tulkošana, kā zināms, nav divu vārdnīcu sastatīšana, bet nemitīgi pieņemami tulkotāja lēmumi”, kas balansē starp to, kas grāmata ir, un to, kā tā var tikt uztverta. Latviešu valodā nekādu tulkojumu no jidiša vispār nav, saka tulkotāja. Grāmatā publicētais “Šošas”teksts tapis, divām tulkotājām izmantojot trīs teksta versijas: Irēna Birzvalka strādājusi ar krievu starpniekvalodu, Māra Poļakova ar angļu versiju, kuru Zingers vēlējies uzskatīt par “otro oriģinālu”, un ar “pirmo oriģinālu” jidišā. ““Šošas” latviešu tulkojumu virzījusi vēlēšanās neliegt varoņiem viņu ebrejiskumu, nenogludināt un nenovienkāršot to atbilstoši latviešu lasītāja sagatavotībai”, cik vien tas bijis iespējams. Pēcvārds un piezīmes šķita ne mazāk aizraujošas par pašu romānu, un citētais jau 1917. gadā izskanējušais aizrādījums, ka piekāpīgā pazemībā tulkota literatūra veicina nevis saprašanos, bet nesaprašanos un haosu, ir ārkārtīgi mūsdienīgs.

Raksts no Septembris 2022 žurnāla