Inese Zandere

Ingrīda Štrumfa "Ventspils grāmata"

Ingrīda Štrumfa

Ventspils grāmata

Ventspils: Ventspils muzejs, 2017

Štrumfas grāmatu es nedrīkstētu ne vērt, ne lasīt, jo tās ievadā skaidri pateikts: “Šī ir grāmata ventspilniekiem par Ventspili.” Taču aiz šā izteikuma, tāpat kā aiz šīs grāmatas intonācijas, es skaidri redzu pašu Štrumfu, kuras acis smejas, kamēr ģīmis cenšas uzturēt nopietnību. Šīs grāmatas stilistika ir – dzīvs stāstījums par visu, ko laika gaitā izzinājis un sakrājis Ventspils muzejs, turklāt autore nevēlas to saukt par Ventspils vēsturi, aizbildinoties, ka Ventspils vēsture vēl ne tuvu nav izpētīta. Klasiska akadēmiskuma un zemsvītras atsauču trūkums nedara grāmatu mazāk vērtīgu (savu kāri pēc vērēm varēju apmierināt literatūras sarakstā un personu rādītājā, bet neakadēmiskums šeit nepavisam nenozīmē nekārtību, kā tas gadās visādos slikti rediģētos novadpētnieku sacerējumos), bet ieguvums ir tās lasāmība, personiskums, ar kādu Štrumfa dalās profesionāli nevainojamās zināšanās par Ventspils teritoriju no senlaikiem līdz Pirmajam pasaules karam, un veids, kā vēstures “ģenerālās” līnijas saaudzētas ar ikdienas vēsturi, dubļiem, sviestu un kartupeļiem. Ventspils Rakstnieku mājā ir jānoliek grāmatas eksemplārs, lai turpmāk nebeidzamās rakstnieku pastaigas Ventspilī notiktu Ingrīdas Štrumfas pavadībā un vairākos gadsimtos vienlaikus.