Ilmārs Šlāpins

Dmitrijs Prigovs "P.R.I.G.O.V."


Dmitrijs Prigovs

P.R.I.G.O.V.

Novoje ļiteraturnoje obozreņije, 2020


Atzīmējot krievu konceptuālisma meistara un “nekanoniskā klasiķa” astoņdesmito gadadienu, izdots viņa “mazais dzejas darbu krājums” sešos sējumos, kas nosaukti viņa uzvārda burtos, un dzejoļi tajos sakārtoti tematiski – izvēloties katram burtam atbilstošās tēmas: pagātne, dzimums, vara, māksla, rutīna, elle, pilsonis, mietpilsonis, sabiedrība, karš, vaina utt. Tēmu daudzums un apjoms katrā sējumā ir atšķirīgs, dzejoļu piesaiste konkrētai tēmai arī ir visai nosacīta, taču šāds sakārtojums vēlreiz parāda Prigova literārā mantojuma neaptveramo raksturu: viņa dzejoļus iespējams lasīt hronoloģiski, žanriski, cikliski (daudzi dzejoļi rakstīti ciklos vai sērijās, ko pats autors dēvēja par formām vai sagatavēm, viņš ir uzrakstījis dzejoļa klišeju, kam doti vairāki pabeigti varianti, bet lasītājs jau pats var turpināt un rakstīt savas versijas), tematiski vai stilistiski jauktā kārtībā. Papīra raupjums un mašīnraksta burtveidols rada iespaidu, ka esam ieskatījušies dzejnieka piezīmju grāmatiņā vai izjukušā darbu katalogā, kas kārtots bibliogrāfiskas uzskaites kartītēs. Zināma dekonstrukcija un fragmentācija piestāv Prigova dzejas postmodernismam un piespiež lasītāju ieguldīt zināmu darbu, taču vienlaikus izceļ katra atsevišķā teksta savrupo vērtību un neatkārtojamību.

Raksts no Janvāris 2021 žurnāla