Inese Zandere

Benedikts Andersons "Iedomātās kopienas. Pārdomas par nacionālisma izcelsmi un izplatību"


Benedikts Andersons

Iedomātās kopienas. Pārdomas par nacionālisma izcelsmi un izplatību

Rīga: Jānis Roze, 2022


Par šo sociālo zinātņu ilggadīgo bestselleru, protams, ir jādomā atbilstoši tulkojumu sērijas nosaukumam – Theoria –, un tomēr lasot neatstāj sajūta, ka darīšana ar rakstniecību, “vēstures romānu”, jo Andersonam ir, ja tā var izteikties par teorētisku pētījumu, silts, cilvēcisks stils. Viņa prasme lielu faktu un detaļu apjomu izkārtot un virzīt plūstošā vēstījumā, mērķtiecīgi irties šajā straumē, paturot acīs objektīvi pastāvošus krastus, – bet irties ar subjektīvi izvēlētu airi – lasītājam, kas sēž laivā, rada sajūtu, ka viņš kopā ar Andersonu ir devies piedzīvojumā. Ka vajag just līdzi, bet neizrādīt satraukumu, uzticēties airētājam, atceroties teksta zinātnisko iedabu. Lūk, piemēram, citējamība. Zinātnes un daiļliteratūras atšķirīgajos kontekstos tai taču ir atšķirīga vērtība, zinātnē tās biežums tiek uzskatīts par svarīgu kritēriju, bet daiļliteratūrā drīzāk apliecina zināmu banalitāti. Un jāatzīst, ka Andersonu gribas citēt ne tikai zinātniskos nolūkos. Lūk, vārdu lietojums: definēšanai tiek izmantoti tie paši vārdi, ko pazīstam arī ikdienas valodā, taču citā kontekstā tie iegūst citu nozīmi jeb, precīzāk, izmanto vienu no vairākām iespējamām vārda nozīmēm. Lūk, darba pamatjēdziens – “iedomātās kopienas” –, kas atduras pret latviešu valodas lietotāja uztveres maldīgo šķērsli. LSM portālā pie radioieraksta un teksta, kurā īsi skaidrots Andersona grāmatas saturs, vienīgajā komentārā paziņots: tad jau vajag uzlikt punktu uz i un pateikt, ka latviešu nācija un Latvijas valsts ir iedomāta (lasi: izdomāta, fiktīva – I. Z.) kopiena; uznāk smiekli par šo aizvainoto toni. Tomēr teorētisku darbu tulkošana ir iespējamā misija – lai cik neiespējama sākotnēji varētu šķist, lai kādus pārpratumus izraisa nezinātājiem un kādas diskusijas zinātājiem, viss ir tikai laika jautājums. Laikam jāpaiet, līdz jēdzieni nostiprinās un kļūst pašsaprotami.

Raksts no Oktobris 2022 žurnāla